POTOPK

Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin zostało powołane w celu:

  1. Skupienia członków Towarzystwa wokół problemów i zadań, stojących przed przeróbką kopalin
  2. Inspirowania przedsięwzięć mających na celu uszlachetnianie surowców mineralnych, wtórnych i odpadowych, rozwijanie technologii i techniki oraz ochronę środowiska przyrodniczego
  3. Kształtowania opinii, dokonywanie ocen oraz wypowiadanie się w sprawach przeróbki kopalin
  4. Upowszechniania doświadczeń i osiągnięć w dziedzinie przeróbki i wiążących się z nią problemów pozyskania kopalin i użytkowania surowców mineralnych
  5. Organizacji systemu dokształcania oraz podnoszenia kwalifikacji kadr technicznych
  6. Popularyzowania krajowych i międzynarodowych konferencji i kongresów przeróbczych i innych poruszających problemy przeróbki kopalin
  7. Organizowania życia kulturalnego i towarzyskiego oraz inspirowania powstawania związków koleżeńskich członków