(1)
RANOSZ, R.; JAKÓBCZYK, J.; PALMOWSKA, K. Analiza efektywności Finansowej przedsiębiorstw Sektora Paliwowego W Dobie Przemian Energetycznych. IM 2023, 1, 259–266.